top of page

Barnevern

Foreldre og barn

Skiftesaker

Det mest inngripende og tragiske foreldre kan oppleve er at barnevern vil ta fra dere barna deres. For de aller fleste er dette en krise og det er vanskelig å vite hva en skal gjøre. Alt for ofte opplever vi at dere som foreldre får dårlige råd i en kritisk fase av en slik sak. Det kan få alvorlige konsekvenser senere. Vår erfaring er at bruk av advokat fra første møte med barnevern er viktig og at riktige råd hele veien kan være avgjørende for utfallet av saken. Ingen er seg selv i krise. Derfor trenger en noen som ser deg og deres situasjon.

Konflikter mellom foreldre om hvor barn skal bo etter et samlivsbrudd eller hvor mye samvær barna skal ha med den andre forelder, er ofte gjentstand for mye uenighet mellom foreldre. 

Advokat Marit Vik har lang erfaring med saker om foreldrekonflikt. Barna skal alltid stå i sentrum og vårt mål er å få resultater som er til barnas beste.

 

Kontakt oss for en samtale om hva du kan gjøre hvis du er i konflikt med forelder  til ditt barn.

Vi har mange års erfaring med skiftesaker etter samlivsbrudd eller dødsfall. Gjelder også i samboersaker. Samboere er ikke bundet av ekteskapsloven, men det er andre lover som kan gjelde for samboere også ved deling av det dere eier sammen.

 

Et rettferdig oppgjør hører vi ofte at er viktig for mange når de går fra hverandre. Men det er ikke alltid like lett å vite hva som er rettferdig. Mange års samliv gir sammenblanding av økonomi og verdier. Her kommer vi inn med gode råd og praktiske løsninger i tråd med lovvverk og praksis, eller slik dere ønsker at ting skal være.

bottom of page