top of page
Krystallsalt
Krystallsalt

Gjennomgang av lovene

Profesjonell - Effektiv - Dedikert

Vår filosofi er å tilby enhver god rådvigning, med høy grad av profesjonalitet og effektivitet. Vi jobber i dybden med alle våre saker og har høy suksessrate, både i og utenfor rettssalen.

 

Enhver skal ha mulighet og tilgang til dedikerte og dyktige advokater uten at det skal koste dem en hel eller halv årslønn.

Vi ønsker å gi deg muligheten til å ivareta dine rettigheter på en trygg og kostnadseffektiv måte.

Hjem

Vår ekspertise

Lang og bred erfaring fra familiesaker, barnevern, skifte, bistandsadvokat og kunstnerrettigheter. Vi yter også bistand innen pasientskadesaker og trygdesaker.

Familie

Hva er barnets beste?

Advokat Marit Vik har lang erfaring med saker om foreldrekonflikt. Barna skal alltid stå i sentrum og vårt mål er å få resultater som er til barnas beste. Kontakt oss for en samtale om hva du kan gjøre hvis du er i konflikt med forelder  til ditt barn.

Barnevernssaker

Gode resultater

Det mest inngripende og tragiske foreldre kan oppleve er at barnevern vil ta fra dere barna deres. For de aller fleste er dette en krise og det er vanskelig å vite hva en skal gjøre. Alt for ofte opplever vi at dere som foreldre får dårlige råd i en kritisk fase av en slik sak. Det kan få alvorlige konsekvenser senere. Vår erfaring er at bruk av advokat fra første møte med barnevern er viktig og at riktige råd hele veien kan være avgjørende for utfallet av saken. Ingen er seg selv i krise. Derfor trenger en noen som ser deg og deres situasjon.

Skiftesaker

Hva er riktig deling etter skilsmisse eller dødsfall?

Vi har mange års erfaring med skiftesaker etter samlivsbrudd eller dødsfall. Gjelder også i samboersaker. Samboere er ikke bundet av ekteskapsloven, men det er andre lover som kan gjelde for samboere også ved deling av det dere eier sammen.

 

Et rettferdig oppgjør hører vi ofte at er viktig for mange når de går fra hverandre. Men det er ikke alltid like lett å vite hva som er rettferdig. Mange års samliv gir sammenblanding av økonomi og verdier. Her kommer vi inn med gode råd og praktiske løsninger i tråd med lovvverk og praksis, eller slik dere ønsker at ting skal være.

Det er viktig å bli hørt

Utlendingssaker

Advokat Marit Vik har hovesaklig bakgrunn fra internasjonal rett og menneskerettigheter. Med omfattende erfaring innen internnasjonal rett bruker hun aktivt også sine erfaringer og kunnskaper i saker om asyl, opphold, visum eller utvisning.

Kontrakter, avtaler og forhandlinger om film, TV, musikk og skuespiller

Regi, manus, musikk, kunster?

​Hvordan ser en god kontrakt ut?

​Hva forventer du?

Hva forventes av deg?

​Hvem betaler? 

Hvor mye og når?

​Hva tjener du om 5 år? 10 år?

​Hvor mye er rettighetene dine verdt?

signatur
43609966_723909511280180_510474211361502

Advokat Marit Vik

Har jobbet som advokat i mange år. Lang erfaring og gode resultater. Det er viktig for meg å få en full oversikt over alle sakers kompleksitet og deretter gi råd og veiledning etter dette.

Tidligere arbeidserfaring fra Universitetet i Oslo der jeg jobbet med internasjonal strafferett. Har tidligere jobbet for Norsk folkehjelp, FN og Amnesty International. Er vant til å jobbe med store og komplekse saker, men er opptatt av enkeltmennesker og alles behov for å bli hørt.

Også omfattende erfaring med kunsterrettigheter, og forhandlinger knyttet til oppdrag og rettigheter innen film, TV, musikk, litteratur mm.

Er idealist og har en sterk tro på at alle har rett til gode råd uten at det skal koste for mye.

Har gode erfaringer med fri rettshjelp eller rettshjelpsforsikring.

Kontakt oss

Adresse

Fridtjof Nansens plass 4

0160 Oslo

Telefon

+47 997 08 109

Åpningstider

Man-Fre

0900-1800

Lørdag

Etter avtale

Søndag

Etter avtale

bottom of page